Şirket, sorumluluğu çerçevesinde suyollarında, nehirlerde, denizlerde ve atmosferdeki kirliliği önlemede tüm çabayı gösterecektir. Çöplerin dökülmesiyle ilgili Uluslararası ve Ulusal kaidelere, Uluslararası Yağla Denizlerin Kirletilmesi Sözleşmesi hükümlerine tüm personelce uyulacaktır.

Şirket işlerin ciddiyet ve sorumluluk içinde yürütülmesi ve önemli derecede kirliliği önleyici çalışmalar yapması için personelde tam planlama ve eğitimi kanıtlayacaktır.

Yönetim olarak çevrenin korunması ile alakalı, politika, prosedür ve ekipmandaki değişimlerle ilgili tavsiyeleri daima dikkate alacaktır. Bu politikadan sapmamak için yeni iş sahaları yâda metotları araştırırken, tüm dikkat, çevreye olacak potansiyel etkinin üzerine verilecektir.

Tüm şirket çalışanları için ileri derecede çevre koruyucu taahhütleri yerine getirmek bir zorunluluktur.

Gemilerimiz için hazırlanan “Deniz Kirliliğini Önleyici Acil Plan – SOPEP” el kitabı, gemi personeline umulmayan nitelikteki yağların denize akmasını azaltmak yâda durdurmak ve etki alanını kısıtlamak için alınacak tedbirlerin nasıl uygulanacağı konusunda yol gösterir.