Şirketin mevcut faaliyetleri potansiyel bir tehlike oluşturabilir. Şirketin öncelikli ve süregelen politikası şimdiye kadar olduğu gibi çalışanlarının ve müşterilerinin yararına, emniyetli ve sağlıklı bir çevre yaratmaktır.
    
Şirketin ana hedefi;

Çalışmalar süresince emniyetli ve çevreci çalışma prosedür ve uygulamaları oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak, Sağlık ve Emniyet ile alakalı yasal istekleri yerine getirmektir.

Kazaları önlemek, etkili metotlarla kaza ve olayları soruşturmak ve araştırma suretiyle ortadan kaldırmayı sağlamak, Yönetim tarafından bütünüyle desteklenen aktif ve katılımcı Gemi Emniyet Komitesini oluşturmaktır.

Ortak karar mekanizmasını oluşturup, çalışanların Emniyet ve Sağlık konularında değişimini sağlamak ve kazaları önleme konusunda çoğulcu katılımı teşvik etmek ve geliştirmektir.

Bu politikanın etkin olması için herkesi kapsamalıdır. Sonuç olarak tüm çalışanlar bu politikanın amaçlarını yerine getirmek için tüm çabalarıyla yönetimle iş birliği içinde olmalı ve güvenli biçimde çalışmak için bütün sorumluluğu almalıdırlar. Onlar kendilerini yâda arkadaşlarını ihmal etmemeli veya hareketleriyle bile bile tehlikeye düşürmemelidirler.
Şirket, Sağlık ve Emniyet, kazanın önlenmesi konusunda, etkin iletişim, talimat ve eğitimin bu politikanın önemli bir parçası olduğunu kabul eder.