Misyon:

  • Sektörel standartlarda ve uluslararası kurallara uygun çözüm üretmek,
  • Ortak sorunlara karşı sorumluluk almak; operasyonel, teknik, çevre ve omuz risklerinin sorumluluğu,
  • Kendini kontrol ederek, sürekli organizasyon ve teknolojik altyapıyı geliştirmek,
  • Organizasyon içinde sürekli aktif ve sürekli gelişim sistemi üretmek,
  • Hizmetlerimizi müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre geliştirmek ve genişletmek,
  • Kurumumuzda güvene, takım çalışmasına ve risk almaya dayanan hesap verebilirliği arttırmak,
  • Müşteri gereksinimlerini ve memnuniyetini değiştirmeye odaklanmak,
  • Çalışanların bireysel sorumluluklarını artırmak,
  • Gelecekte büyüme ihtiyaçları için gerekli kaynaklara sahip olmak.