• Ulusal ve uluslararası kural ve yönetmeliklerde gerektiği gibi sadece tıbbi olarak uygun ve zihinsel olarak sağlam,uygun nitelikli ve deneyimli personel istihdam etmek.
  • Önceki işverenlerin değer takdiri raporları ve/veya referansları dahil olmak üzere bireysel personelin önceki istihdam kayıtları dikkate alınacaktır.
  • Tüm kıyıdaki ve gemideki personel, Şirketin uzun süreli çalışanı olmak ve bağlılık ve özveri duygusu uyandırmak için aidiyet duygusuna sahiptir.
  • Kıyıdaki ve gemideki tüm personel, Şirket HSQEM sistemine ve ilgili prosedürlere aşina olacak ve düzenli aralıklarla aynı şekilde tazeleme eğitimi verilecektir.
  • Kıyı ve gemi personelinin eğitim ihtiyaçlarının ve performans değerlendirmelerinin belirlenmesinde HSEQ standartlarına uyumun önemli bir bileşen olduğundan emin olun.