Sağlıklı ve emniyetli çalışma ortamını sağlamak, emniyetli ve kirlilikten uzak çalışma şartlarını, ulusal ve uluslararası kaidelerle birlikte, ilgili standartları ve yönetmelikleri yerine getirecek şekilde sürdürmektir.    

Şirket, denizde emniyet, güvenli çalışma teknikleri ve denizlerin korunması hususları üzerinde önemle durarak, tümüyle yüksek yönetim standartlarına ulaşmak için çalışmaktadır.
Şirket sürekli gelişme ve buluşlarla lider bir şirket olma amacındadır. Bu tüm kara ve deniz personelinin aktif katılımını, çabasını ve düşüncelerini kapsar.


Ben Emniyetli Yönetim Sisteminin uygulanması için sorumluluğu almaya, tüm ofis çalışanlarının, ilgili servislerin ve Kaptan dâhil olmak üzere tüm denizcilerin Emniyetli Yönetim Kitabında belirtilen istekler doğrultusunda görevlerini yerine getirmelerine söz veriyorum.