Kabul etmek gerekir ki uyuşturucu ve alkolün, çalışanların görevlerini yerine getirmelerinde yeteneklerini azaltıcı etkisi bulunmaktadır. KAMER MARINE, tüm deniz çalışanlarının hangi mertebede olursa olsun alkol yâda uyuşturucu kullanması durumunda, görevlerini yerine getirmeye, ekipmanlarını kullanmaya ve gemiyle seyirine izin verilmeyecek nitelikteki bir politikayı benimsemiştir.


Uyuşturucu ve alkol kullanmak nedeniyle göreve uygunsuzluk, çalışanın işine son verilmesine zemin hazırlar.

Şirketimiz yasal olmayacak nitelikte uyuşturucu kullanıldığına dair raporlanmış yâda uyuşturucu kullanmaya teşebbüs etmiş herhangi bir iş müracaatını dikkate almayacaktır. Çalışanlardan şirketin politikasını ihlal eden olduğu takdirde derhal işten el çektirilip hakkında kanuni işlem yapılacaktır. Hatırlatmak gerekir ki muayyen ülkeler yasal olmayan nitelikte uyuşturucu bulundurmak durumunda ölüm cezasıyla cezalandırmaktadır.


KAMER MARINE, her kim olursa olsun, yasal olmayan ve narkotik özellikteki maddelerin kullanılmasını yasaklamaktadır. Gemi kaptanının müsaadesi ile etkileri takip edilmek kaydıyla ve yeterli miktarda delil ve sebep sunmak koşuluyla, tıbbi nedenlere bağlı olarak kullanılabilir.

KAMER MARINE, alkollü içeceklerin bulundurulması ve kullanılması ve her türlü tıbbi ilaçların kontrolünü yapar. Şirket gemilerinde alkollü içeceklerin dağıtımı ve kullanımına izin vermez.


Her kim olursa olsun, gemi üstünde yasal olmayan türden maddeleri bulundurması yâda bu türden işlerle uğraştığının tespit edilmesi gemiden atılmasına neden teşkil edecektir.


Bu politika daima karada ve denizde sıkı biçimde uygulanacaktır.